Login: Hasło:   13 czerwca 2024  

Aktualności

2024-06-11 - Modernizacja EGiB w gm. Radzymin, pow. wołomiński
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie wołomińskim dla 5 obrębów w gminie Radzymin:
Ciemne, Sieraków, Dybów Kolonia, Stary Janków, Nowy Janków
geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynację z Wykonawcą modernizacji.
Wykonawca modernizacji: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Koszalinie Sp. z o.o., ul Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin
Kierownicy prac:
Tomasz Wołoszyn - tel. 605962568, t.woloszyn@opgk.koszalin.pl
Karolina Bartoszewska - tel. 600854195,karolina.bartoszewska@opgk.koszalin.pl

Planowane zakończenie: 28 listopada 2024 roku.

Dariusz Maślany


2024 VI V IV III II I 
2023 XII XI X IX VIII VII VI V IV III I 
2022 XII XI X IX VIII VII VI V III II I 
2021 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2020 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2019 XII XI X IX VIII VII VI IV III I 
2018 XII VI V IV III II 
2017 XI X IX VIII VII VI IV III II 
2016 XII X IX VIII VII VI V IV III II I 
2015 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2014 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2013 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2012 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2011 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2010 XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I 
2009 XII XI X IX VII VI IV III II I 
2008 XII XI X IX VII VI IV III II 

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 11 czerwca 2024