Login: Hasło:   22 lipca 2024  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod adresem e-mail . Na zgłoszenia reagujemy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zgłoszone prace geodezyjne oraz zamówione materiały w Starostwie Powiatowym we Włodawie nie będą przetwarzane od 19 lipca 2024 godz. 15:30 do odwołania. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt ze Starostwem.

Aktualności
2024-07-10 - Informacja o przerwie w obsłudze wniosków ZUDP we Włodawie
Ze względu na okres urlopowy w Starostwie Powiatowym we Włodawie wnioski o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu złożone w dniach 5-19 sierpnia 2024 będą obsługiwane od 20 sierpnia 2024. Za utrudnienia przepraszamy.

Katarzyna Weremczuk


2024-07-08 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
W związku ze zmianą organizacyjną i podziałem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie na Wydział Geodezji oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami informujemy, że od poniedziałku 8.07.2024 r. zgłoszenia prac geodezyjnych oraz wnioski o udostępnienie danych i materiałów z zasobu będą rejestrowane z przedrostkiem WG od numeru 1.

Sławomir Leczkowski


2024-06-24 - Zaproszenie Starosty Mińskiego
w imieniu Starosty Mińskiego zapraszamy Wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 10.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 w Mińsku Mazowieckim. Gościem spotkania będzie Pan Sebastian Bała, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Pan Zbigniew Malinowski - prezes firmy Geo-System.
Tematami spotkania będą wybrane zagadnienia w obszarze realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności analiza i ocena materiałów zasobu, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków a także zagadnienia związane z konwersją baz danych do obowiązujących przepisów prawa, nowymi aplikacjami do ich prowadzenia oraz modułu GeoMapGML dedykowanego dla Wykonawców.
Spotkanie odbędzie się w sali nr 101 – sala konferencyjna na 1-szym piętrze budynku.

Starosta Miński wraz z pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii


2024-06-19 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Giżycku
W związku ze zrealizowaniem prac polegających na dostosowaniu baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu giżyckiego, w zakresie identyfikatorów budynków i lokali, do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219) informujemy wykonawców, którzy zgłosili prace geodezyjne, a nie przekazali ich wyników do weryfikacji o konieczności ponownego wygenerowania danych do zgłoszonych prac geodezyjnych.

Piotr Czerep


2024-06-18 - Informacja Starosty Międzychodzkiego
Zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670):
1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.
4. Dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza się w postaci plików w formacie GML, w których:
1) obiekty zmodyfikowane zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu;
2) obiekty nowe otrzymują identyfikatory nadane przez wykonawcę, wyróżniające te obiekty w pliku GML.

Z uwagi na powyższe Starosta Międzychodzki informuje, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 1 lipca 2024 roku zostaje wyłączona możliwość przekazywania danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików EMU i EOB, a jedynym formatem wymiany danych będzie format GML.

Wojciech Pawlak


© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2024