Login: Hasło:   22 czerwca 2024  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod adresem e-mail . Na zgłoszenia reagujemy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zgłoszone prace geodezyjne i zamówione materiały w Starostwie Powiatowym we Włodawie nie są przetwarzane do odwołania. W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt ze Starostwem.

Sposoby zaznaczania obiektów na e-mapie przeczytaj artykuł.

Aktualności
2024-06-19 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Giżycku
W związku ze zrealizowaniem prac polegających na dostosowaniu baz danych ewidencji gruntów i budynków powiatu giżyckiego, w zakresie identyfikatorów budynków i lokali, do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219) informujemy wykonawców, którzy zgłosili prace geodezyjne, a nie przekazali ich wyników do weryfikacji o konieczności ponownego wygenerowania danych do zgłoszonych prac geodezyjnych.

Piotr Czerep


2024-06-18 - Informacja Starosty Międzychodzkiego
Zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670):
1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.
4. Dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza się w postaci plików w formacie GML, w których:
1) obiekty zmodyfikowane zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu;
2) obiekty nowe otrzymują identyfikatory nadane przez wykonawcę, wyróżniające te obiekty w pliku GML.

Z uwagi na powyższe Starosta Międzychodzki informuje, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 1 lipca 2024 roku zostaje wyłączona możliwość przekazywania danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików EMU i EOB, a jedynym formatem wymiany danych będzie format GML.

Wojciech Pawlak


2024-06-14 - Ankieta serwisu GeoForum
Szanowni Państwo, osoby zainteresowane tematem samorządu zawodowego geodetów zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie opublikowanej przez Geoforum.pl:
https://geoforum.pl/ankieta/105
Bardzo dziękuję za poświęcony czas

Zbigniew Malinowski - Geo-System Sp. z o.o.


2024-06-11 - Modernizacja EGiB w gm. Radzymin, pow. wołomiński
W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie wołomińskim dla 5 obrębów w gminie Radzymin:
Ciemne, Sieraków, Dybów Kolonia, Stary Janków, Nowy Janków
geodetów wykonujących prace geodezyjne na w/w obrębach, a w szczególności prace prawne tj. podziały, ustalenia/wznowienia/wyznaczenia granic, rozgraniczenia, rozpoczęte lub zgłoszone, prosi się o koordynację z Wykonawcą modernizacji.
Wykonawca modernizacji: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Koszalinie Sp. z o.o., ul Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin
Kierownicy prac:
Tomasz Wołoszyn - tel. 605962568, t.woloszyn@opgk.koszalin.pl
Karolina Bartoszewska - tel. 600854195,karolina.bartoszewska@opgk.koszalin.pl

Planowane zakończenie: 28 listopada 2024 roku.

Dariusz Maślany


2024-05-29 - Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gm. Dębe Wielkie, pow. miński
Informujemy, żew związku z zakończeniem pracModernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Dębe Wielkie (pow. miński),prosimy Wykonawców wszystkich niezakończonych prac geodezyjnych zgłoszonych na obszarze tej gminy, osamodzielne wygenerowanie i pobranie nowych plikówz danymi do aktualizacji albo zwrócenie się o wygenerowanie nowych danych do pracownika PODGiK. (tel. 257598747, podgik@powiatminski.pl).
Bazy robocze przekazane do PODGiK i opracowane na podstawie danychpobranych przed 29.05.2024r. nie będą mogły zostać wykorzystane do aktualizacji baz danych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Marek Ślązak


© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2024