Login: Hasło:   5 sierpnia 2021  
Aktualności
2021-07-21 - Nowy numer konta w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie od 1 sierpnia 2021
W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie ulegnie zmianie od 1 sierpnia 2021 numer konta do wnoszenia opłat za sprawy geodezyjne.
Informację o aktualnym numerze konta znajdą Państwo na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Agnieszka Olewniczak


2021-07-19 - Nowelizacja rozporządzenia ws. standardów
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało opublikowane 16 lipca 2021 r w Dzienniku Ustaw.
Rozporządzenie wejdzie w życie 31 lipca 2021 r.

Zespół ePODGiK


2021-07-01 - Dokumenty z narad koordynacyjnych podpisywane pieczęcią elektroniczną
Szanowni Państwo,
w związku z procedowanymi zmianami w prawie i upowszechnieniem pieczęci elektronicznych wprowadzamy stopniowo w kolejnych powiatach zmiany dla uzgodnionej mapy z projektem sieci/przyłącza rezygnując z graficznej pieczęci na każdej ze stron na rzecz elektronicznej kwalifikowanej pieczęci organu.
Wyłączana będzie funkcjonalność związana z oznaczeniem graficznym na poszczególnych stronach, gdyż podpisywany będzie cały plik, nieważne czy składa się z jednej czy z wielu stron.
Zmierzamy do sytuacji, w której dokumenty generowane przez platformę iGeoZUD są nie tylko autentyczne i weryfikowalne, ale też bez żadnych dodatkowych zabiegów mogą być wykorzystywane w procesach administracyjnych czy sądach. Co istotne projektant będzie przekazywał zamawiającemu dokument elektroniczny, który jest efektem narady i jednocześnie oryginałem.
Na dzień 1 lipca 2021 sposób ten działa w następujących lokalizacjach: Mińsk Mazowiecki, Mrągowo, Pruszków i Wołomin. W pozostałych powiatach będzie wprowadzany w momencie instalacji pieczęci, najpóźniej do końca 2021 roku.

Zespół ePODGiK


2021-06-30 - Modernizacje EGiB dla czterech obrębów w gm. Liw, pow. węgrowski
Starosta Węgrowski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Jarnice, Pierzchały, Ruchna i Ruchenka położonych w jednostce ewidencyjnej Liw.

Marcin Sokulski


© 2007-2021 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 lipca 2021