Login: Hasło:   27 maja 2024  

Pomoc techniczna serwisu ePODGiK, realizowana przez GEO-SYSTEM Sp. z o.o., jest świadczona pod adresem e-mail . Na zgłoszenia reagujemy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.

Aktualności
2024-05-13 - Modernizacja EGiB pięciu obrębów w gminie Nadarzyn, pow. pruszkowski
Informujemy, że w dniu 10.05.2024 r. dla pięciu obrębów gminy Nadarzyn, tj. Kajetany, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów w powiecie pruszkowskim, zostały zaktualizowane bazy EGiB danymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Dla prac zgłoszonych na terenach wyżej wymienionych obrębów niezbędne jest ponowne wygenerowanie danych.

Sławomir Leczkowski


2024-05-10 - Głosowanie na Najlepszy PODGiK - edycja 2024
Przypominamy, że nadal można oddać głos w plebiscycie na "Najlepszy PODGiK pracujący w technologii iGeoMap/ePODGiK". Do 1 czerwca 2024r. każdy użytkownik technologii iGeoMap/ePODGiK może przyznać punkty w skali od 0 do 10 ośrodkom, w których zgłaszał elektronicznie prace geodezyjne w okresie 1 czerwca 2023 do 30 maja 2024 roku. Wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości podczas IX edycji konferencji w Jachrance. Wtedy też zostaną wręczone okolicznościowe statuetki dla 3 ośrodków, które uzyskają największą liczbę punktów.

Zespół ePODGiK


2024-04-30 - Informacja ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
Zgodnie z § 35 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670):
1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.
4. Dane do aktualizacji baz danych zasobu sporządza się w postaci plików w formacie GML, w których:
1) obiekty zmodyfikowane zachowują identyfikatory pierwotne uzyskane z zasobu;
2) obiekty nowe otrzymują identyfikatory nadane przez wykonawcę, wyróżniające te obiekty w pliku GML.

Z uwagi na powyższe Starosta Węgorzewski informuje, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 1 maja 2024 roku zostaje wyłączona możliwość przekazywania danych do aktualizacji baz danych zasobu w postaci plików EMU i DXF a jedynym formatem wymiany danych będzie format GML.

Alicja Józefowicz


2024-04-29 - Modernizacja EGiB w gminie Nadarzyn, pow. pruszkowski
W związku z pracami nad zasileniem baz EGiB danymi z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla siedmiu obrębów gminy Nadarzyn, tj. Kajetany, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów w dniu 25.04.2024 roku wstrzymane zostanie generowanie danych do prac geodezyjnych w gminie Nadarzyn oraz udostępnianie materiałów PZGiK. Po zasileniu baz, dla prac zgłoszonych na wyżej wymienionych obrębach niezbędne będzie wygenerowanie ponownie danych. Za utrudnienia przepraszamy.

Sławomir Leczkowski


2024-04-22 - Przerwa w powiecie międzychodzkim w zakresie przekazywania operatów
W dniach 30.04.2024 r. - 06.05.2024 r. zostaną przeprowadzone prace związane z aktualizacją powiatowej bazy GESUT dla terenu powiatu międzychodzkiego. W tych dniach możliwość składania operatów oraz generowania danych zostanie wstrzymana.
W przypadku prac zgłoszonych przed 30.04.2024 r. i składanych po 06.05.2024 r. należy ponownie wygenerować materiały po aktualizacji bazy GESUT (tj. po 06.05.2024 r.) i opracować wyniki pomiarów z wykorzystaniem aktualnych danych. Zakończenie prac oraz przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu planowane jest na 07.05.2024 r.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dariusz Michałek

[Aktualizacja 7.05.2024] Planowany termin zakończenia prac został przesunięty na 8 maja 2024.


© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 24 maja 2024