Login: Hasło:   12 czerwca 2024  

Kontakt

Adres e-mail:

Informacje dot. zgłoszeń

  1. Pytania i problemy prosimy zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę .
  2. Jeżeli zgłaszana sprawa dotyczy konkretnego przypadku konieczne jest podanie nazwy urzędu oraz numeru sprawy (np. numer zgłoszenia pracy geodezyjnej, numer wniosku o naradę ZUD itd.).
  3. Przed kontaktem radzimy przeczytać odpowiedzi na najczęstsze pytania.
  4. W sprawach merytorycznych lub wątpliwościach natury prawnej prosimy o bezpośredni kontakt z właściwym urzędem.
  5. Pracownicy urzędów posiadają do dyspozycji inny sposób komunikacji i pozostaje on bez zmian.

Any Desk

© 2007-2024 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 11 czerwca 2024